Skip to main content

Triage 'Moet ik naar de dokter?'

Hoe koppel ik de e-mail met triage informatie aan de afspraak in het HIS of andersom?

Van triage mail naar afspraak in HIS

Indien u de binnenkomende triage wilt beoordelen om afspraken naar een eerder of later tijdstip te verplaatsen of zelfs te annuleren, dan gaat u als volgt te werk.

  1. Open de e-mail met triage informatie.

  2. Bekijk de afspraakdetails. Hierin staan de agendanaam, datum en tijdstip.

  3. Zoek de afspraak in het HIS en verplaats of annuleer deze indien nodig.

N.B. Eventueel kan de assistente de triage informatie aan de patiëntenkaart in het HIS koppelen.

Van afspraak in HIS naar triage mail

Indien een patiënt op afspraak komt en u wilt als arts of assistente van tevoren de triage bekijken, dan kunt u als volgt te werk gaan.

  1. Bekijk en kopieer de triage code uit de afspraak in het HIS

  2. Open het e-mailaccount waarop de triage mails binnenkomen

  3. Zoek hier op de gekopieerde triage code

  4. Open de mail met de triage informatie en start de afspraak.

Hoe werkt de triage functionaliteit geïntegreerd met de Uw Zorg online patiëntenomgeving?

Het is mogelijk om de triage functionaliteit te integreren in de webagenda service van de Uw Zorg Online patiëntenomgeving. Dit betekent dat patiënten die een afspraak willen maken eerst gevraagd wordt om enkele vragen over hun klacht te beantwoorden. Als de patiënt de triage invult dan is het afhankelijk van het urgentieniveau of de patiënt de mogelijkheid krijgt om een afspraak te maken via de webagenda, een e-consult kan versturen of dat de patiënt beter direct 112 of de huisartsenpost kan bellen.

Hoeveel kost de integratie van de triage functionaliteit 'Moet ik naar de dokter?' in de Uw Zorg online patiëntenomgeving?

Voor de integratie van de triage functionaliteit 'Moet ik naar de dokter?' in de Uw Zorg Online patiëntenomgeving worden eenmalige setup kosten en maandelijkse kosten op basis van normpraktijk berekend.

Heeft u interesse in de koppeling? Vraag dan meer informatie of een offerte aan via onze website.

Waar kan ik als zorgprofessional om support vragen over de triage functionaliteit 'Moet ik naar de dokter'?

Voor inhoudelijke vragen over de ‘Moet ik naar de dokter?’  triage-functionaliteit kunt u het beste contact opnemen met Moet ik naar de dokter via het contactformulier op de website https://www.moetiknaardedokter.nl/contact/.

Voor vragen over de ‘Moet ik naar de dokter’ triage-functionaliteit gerelateerd aan de integratie met de Uw Zorg Online patiëntenomgeving, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via https://uwzorgonline.nl/vraag.

Wanneer word ik als praktijk op de hoogte gebracht van de ingevulde triage?

U wordt als praktijk op de hoogte gesteld van de ingevulde triage als een patiënt via de webagenda een afspraak maakt met een urgentie niveau van U4 en U5. Als een patiënt de triage heeft ingevuld met uitkomst urgentie 4 of 5 en daarna een afspraak heeft gemaakt in de webagenda, dan gebeuren er twee dingen:

Samenvatting van de triage en de afspraak in uw HIS
 U ontvangt net als bij andere afspraken die via de Webagenda zijn geboekt de afspraak direct in uw HIS in de juiste agenda op het juiste tijdstip. In uw HIS is de afspraak nu echter voorzien van een samenvatting van de ingevulde triage. In deze samenvatting staat:
a. Het geselecteerde lichaamsdeel en de klacht
b. Het urgentieniveau
c. De triagecode. De triagecode is een unieke code die is gekoppeld aan de triage die deze specifieke patiënt op dit specifieke tijdstip heeft ingevuld. Deze kunt u gebruiken om de uitgebreide triage informatie in uw mailbox te vinden. Zie ook het volgende punt.

Uitgebreide e-mail van vragen en antwoorden uit triage
U ontvangt op uw e-mailadres de volledige ingevulde triage. Hierin vindt u de details van de afspraak en de details van de ingevulde triage inclusief de vragen en de gegeven antwoorden. In het onderwerp en in de inhoud van de e-mail vindt u ook de triagecode. Om de veiligheid van de persoonsgegevens van uw patiënten te bewaken, sturen we geen persoonsgegevens mee in deze e-mail.

Wat is de opzegtermijn voor de integratie van de triage functionaliteit 'Moet ik naar de dokter?' met de Uw Zorg Online patiëntenomgeving?

De opzegtermijn is 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar. Zie voor de volledigheid onze algemene voorwaarden.

Wat is de triage functionaliteit 'Moet ik naar de dokter'?

 ‘Moet ik naar de dokter?’ is een medische app die in Nederland gevalideerd en veilig bevonden is door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Deze app heeft als eerste een zogenaamde CE-markering verkregen. Een CE-markering geeft aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheid)regels voldoet en dat de conformiteit- en overeenstemmingprocedures zijn voltooid.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van de triage?

De patiënt beantwoordt de vragen uit de triage-vragenlijst. Na het doorlopen van de vragenlijst krijgt de patiënt als uitkomst een advies. Deze adviezen zijn onder te verdelen in 5 urgentieniveaus. De onderverdeling vindt u in onderstaande tabel. De omschrijving geeft de ernst aan. Het advies is de koptitel van de uitkomst van de online triage. 

Urgentiecode

Omschrijving

Advies

U1

Levensbedreigend

Bel direct de huisarts of 112

U2

Spoed

Bel direct de huisarts, de huisarts moet binnen een uur de patiënt zien.

U3

Dringend

Bel direct de huisarts, de huisarts moet binnen een uur de patiënt zien.

U4

Routine

Maak een afspraak bij uw huisarts. Er is geen spoed, maar de huisarts moet wel de patiënt zien.

U5

Zelfzorgadvies

Advies voor zelfzorg

Hieronder een voorbeeld bij (ernstige) brandwonden in het gezicht:

Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud van de triage?

De triage is gebaseerd op de ´Moet ik naar de dokter´ app. De inhoud van de triage is in opdracht van het Nederlands Huisarts Genootschap gevalideerd op basis van het Nederlandse Triage Systeem.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.