Skip to main content

PGO / MedMij

In een PGO kunt u medische gegevens eenvoudig verzamelen, beheren en (later ook) delen met meerdere zorgverleners. MedMij ontwikkelde de spelregels waaraan PGO’s en de zorginformatiesystemen van zorgverleners moeten voldoen. Uw Zorg online is aangesloten bij MedMij en als PGO te gebruiken. In deze FAQ leest u alles over de mogelijkheden van Uw Zorg online als PGO.


Wat is een PGO?

Een PGO staat voor ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’, een digitale omgeving voor de patiënt. De Patiëntenfederatie Nederland en de overheid hebben in Nederland het MedMij-afsprakenstelsel in het leven geroepen om de ontsluiting van medische gegevens richting PGO’s te regelen. Doel hiervan is de patiënt controle te geven over de eigen medische gegevens, doordat deze bij meerdere zorgverleners gestandaardiseerd gegevens kan opvragen. Patiënten kunnen zelf een PGO kiezen waarmee dit mogelijk is. Om de kwaliteit te kunnen borgen zijn er eisen opgesteld aan leveranciers van PGO’s die de gegevens opvragen via de informatiesystemen van de zorgverlener. En zorgverleners worden verplicht gegevens aan te bieden die dan vanuit PGO’s voor patiënten in te zien zijn. Een overzicht van alle PGO’s met een MedMij label vindt u op: http://pgo.nl en https://www.digitalezorggids.nl/

PGO, portaal en Uw Zorg online: hoe verhouden die zich tot elkaar?

 Uw Zorg online is een portaal én PGO.

  • Met Uw Zorg online kan de zorggebruiker gegevens van verschillende zorgverleners inzien én de online diensten van zijn of haar praktijk gebruiken die zorgen voor meer efficiëntie in de praktijk.

  • Uw patiënt hoeft geen extra app te downloaden en krijgt via zijn of haar vertrouwde omgeving alle belangrijke medische gegevens op één plek.

  • Gegevens zijn veilig te delen met meerdere zorgverleners en mantelzorgers in het netwerk van de patiënt.

Het voordeel voor de praktijk is dat bestaande online diensten beschikbaar blijven vanuit het EPD. De patiënt kan met Uw Zorg online als PGO, via MedMij gegevens van andere zorgverleners inzien en zo nodig doorgeven.

Uw Zorg online is beschikbaar via de website van de praktijk, www.praktijknaam.uwzorgonline.nl, én als de Uw Zorg online app of een regionale versie daarvan.

Zie voor meer definities van een PGO en portaal:

MedMij: https://medmij.nl/zorgaanbieders/veelgestelde-vragen-zorgaanbieders/

OPEN: https://open-eerstelijn.nl/faq/wat-is-het-verschil-tussen-een-patientenportaal-en-pgo/

Wat voegt de ontwikkeling van PGO toe aan het bieden van goede zorg?

Uw Zorg online is een belangrijk hulpmiddel om gezondheid meer zelf te managen. Via MedMij kunnen patiënten gegevens bij meerdere zorgverleners ophalen binnen één omgeving en hoeven ze niet steeds apart in te loggen op een apart portaal van een zorgverlener of ziekenhuis. Patiënten kunnen gegevens delen met zorgverleners en mantelzorgers.

Wat moet ik als zorgverlener doen om met Uw Zorg online als PGO te kunnen werken?

U hoeft alleen zelf aangesloten te zijn op MedMij via uw EPD-leverancier en DVZA.

Werkt u al met Uw Zorg online in uw praktijk?

Uw patiënten kunnen nu via de knop ‘Gegevens via MedMij’ MedMij gegevens ophalen bij u en andere zorgverleners. In het portaal kunt u de extra MedMij-knop eventueel uitzetten als u dat zou willen.

Werkt u (nog) niet met Uw Zorg online, maar bent u wel aangesloten bij MedMij?

Ook in dat geval zijn patiëntengegevens die u bijhoudt via de MedMij-knop opvraagbaar bij u. U hoeft ook hiervoor niets extra’s te doen en er zijn geen kosten voor u aan verbonden. Wilt u extra diensten aan uw patiënten kunnen bieden (zoals berichtenservice, herhaalreceptaanvragen of online afspraken)? Dan dient u een Uw Zorg online abonnement af te sluiten. Neem hiervoor contact met ons op via helpdesk@pharmeon.nl.

Patiënten die vragen hebben over de PGO-ontwikkeling of MedMij kunt u verwijzen naar Uw Zorg online.

Wat merk ik als huisarts/zorgverlener van de PGO/MedMij ontwikkeling?

U kunt vragen krijgen van uw patiënten over MedMij en de PGO-ontwikkeling naar aanleiding van de publiekscampagnes die de Patiëntenfederatie Nederland eind 2022 gestart is. U kunt uw patiënten in dat geval verwijzen naar Uw Zorg online als een PGO waar u mee werkt. Zij kunnen binnen Uw Zorg online zien wat MedMij biedt.

Als uw patiënten zorginhoudelijke vragen hebben over hun MedMij-gegevens, kunt u deze via de berichtenfunctie beantwoorden. Als patiënten vragen hebben over de verbinding of techniek van MedMij staat onze patiëntenhelpdesk voor ze klaar. 

Wat moet een patiënt doen om Uw Zorg online als PGO te gebruiken?

Patiënten zien een extra knop ‘Gegevens via MedMij’ in het startscherm en in het menu ’dossier’ in de app en straks ook het portaal van de zorgverlener. Na het klikken op deze knop krijgen ze een korte uitleg over MedMij. Daarna loggen patiënten met DigiD in op MedMij en worden automatisch de gegevens opgehaald die u bijhoudt over de patiënt. Naast de gegevens van de huisarts kan de patiënt ook gegevens opvragen bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen die gegevens bijhouden én zijn aangesloten op MedMij. Op dit moment zijn vrijwel alle huisartsen en een deel van de ziekenhuizen en GGZ-instellingen aangesloten op MedMij. In de komende tijd wordt dit uitgebreid.

Als een patiënt wisselt van PGO, kan deze de gegevens dan meenemen naar een ander PGO?

Gegevens in een PGO worden opgebouwd uit het informatiesysteem van de zorgverlener. Deze gegevens blijven bij de zorgverlener staan. Bij een overstap worden diezelfde gegevens weer uit hetzelfde informatiesysteem opgehaald en zijn dus ook in het nieuwe PGO beschikbaar. Additionele informatie, die bijvoorbeeld zelf is toegevoegd, zal niet automatisch meegaan. Wel bieden PGO’s de mogelijkheid eventueel zelf toegevoegde informatie uit te wisselen.

Waar worden gegevens die de patiënt verzamelt via een PGO (bijvoorbeeld van het ziekenhuis) opgeslagen?

Als MedMij-gecertificeerd PGO bieden we de patiënt de mogelijkheid informatie die via het MedMij-stelsel opgehaald wordt op te slaan. 

Gaat MedMij alle huidige functies van Uw Zorg online bieden?

Uw Zorg online ondersteunt praktijken met efficiënte online services. MedMij heeft als doelstelling om patiënten inzage te geven in de over hen geregistreerde informatie. Binnen het portaal en de Uw Zorg online app komen voortdurend nieuwe functies beschikbaar die handig zijn voor patiënt én praktijk, denk bijvoorbeeld aan beeldbellen en de integraties met verschillende zelfmanagement modules. Uw Zorg online biedt daarbovenop de mogelijkheden die via het MedMij-stelsel beschikbaar komen.

Kan ik als zorgverlener nagaan of iemand vanuit een PGO inlogt op mijn informatiesysteem om gegevens te raadplegen?

OPEN heeft in het programma aangegeven dat u als zorgverlener moet kunnen nagaan of iemand vanuit een PGO inlogt op uw informatiesysteem. De leverancier van uw informatiesysteem en de DVZA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze functionaliteit. Vraag de leveranciers van uw informatiesysteem naar de laatste status. 

Zijn via de Medmij-toegang in Uw Zorg online gegevens van alle zorgverleners vindbaar?

Als een zorgverlener aangesloten is bij MedMij, zijn gegevens van patiënten automatisch opvraagbaar via MedMij. Op dit moment betreft dat vrijwel alle huisartsen en de eerste  ziekenhuizen en GGZ-instellingen. In de toekomst zal dat uitbreiden naar meer zorgverleners en soorten gegevens. Praktijkgerichte functies die via Uw Zorg online beschikbaar zijn, zoals herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken en eConsults zijn alleen beschikbaar voor Uw Zorg online praktijken. 

Voor wie is Uw Zorg online als PGO toegankelijk?

Uw Zorg online is voor iedereen in Nederland beschikbaar, ongeacht of de eigen praktijk is aangesloten bij Uw Zorg online. Is de praktijk aangesloten bij Uw Zorg online dan biedt dit veel extra mogelijkheden voor u en uw patiënt.

Ik krijg een foutmelding bij het opvragen van de MedMij gegevens van mijn praktijk of instelling?

Het Medmij-stelsel is in ontwikkeling. Het kan voorkomen dat gegevens niet beschikbaar zijn of niet opgehaald kunnen worden. Blijft dit probleem zich voordoen, maak een screenshot van uw foutmelding, en stuur deze naar Uw Zorg online via helpdesk@pharmeon.nl.

Mijn praktijk, ziekenhuis of instelling is niet vindbaar via de MedMij toegang in Uw Zorg online.

Het kan zijn dat uw praktijk nog niet is aangesloten op MedMij. In dat geval dient u zich eerst aan te melden bij MedMij (via https://medmij.nl ). Bent u wel aangesloten? Mogelijk is uw Medmij-naam niet of niet goed geregistreerd in Uw Zorg online. Stuur in dat geval een mail naar helpdesk@pharmeon.nl met de MedMij-naam zoals bij u bekend. 

Wat is een DVZA?

Om gegevens te ontsluiten via het MedMij-stelsel moet u als zorgaanbieder gebruik maken van de een DVZA, (Dienstverlener Zorgaanbieder). Soms is uw systeemleverancier zelf DVZA. Ook kan het zijn uw leverancier gebruik maakt van het LSP+ als DVZA of van een andere partij die deze functie vervult.

 

Worden wijzigingen die een patiënt doorgeeft via Uw Zorg online direct in het EPD van de zorgverlener ingeschoten?

Patiënten kunnen niet zomaar gegevens wijzigen in het dossier/EPD/informatiesysteem bij de zorgverlener. Wel kunnen patiënten wijzigingen in het gebruik van medicatie of hun dossier doorgeven. Als zorgverlener dient u deze wijzigingen zelf te verwerken in het informatiesysteem.

Zijn er voor mij als zorgverlener kosten verbonden aan PGO's?

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de financiering van het PGO eruit gaat zien. Voor huisartsen is via regiocoalities een subsidie via het OPEN-programma beschikbaar. DVZA’s kunnen kosten in rekening brengen voor het maken van de koppeling tussen het informatiesysteem en het MedMij-stelsel ten behoeve van de ontsluiting richting de PGO’s. Uw Zorg online rekent praktijken geen aanvullende kosten voor het bieden van PGO-functionaliteit binnen de Uw Zorg online omgevingJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.