Skip to main content

OPEN

Hoe is online inzage voor minderjarigen geregeld?

OPEN adviseert - in afwachting van een structurele oplossing voor het inzagerecht van wettelijke vertegenwoordigers en ouders- om voorlopig geen online dossierinzage voor kinderen onder 16 jaar mogelijk te maken.
In lijn daarmee gaat elk HIS nu een optie bieden om online dossierinzage voor deze groep te blokkeren, terwijl andere Uw Zorg online diensten gewoon kunnen blijven werken. Via een aantal HIS'en kan dit nu al. Vraag uw HIS naar de mogelijkheden.

Is dossierinzage via de Uw Zorg online app ook direct per 1 juli beschikbaar?

Vanaf 1 juli zal dossierinzage eerst via de patiëntenomgeving beschikbaar komen; naar verwachting vanaf 1 september via de Uw Zorg online app.

Is er in het kader van OPEN ook nieuw promotiemateriaal beschikbaar?

Ja, ons promotiemateriaal is aangevuld met informatie over dossierinzage. U hier nieuw materiaal bestellen.

Mijn patiënt ziet geen gegevens in 'Uw dossier'. Wat kan ik doen?

Nadat de patiënt in zijn patiëntenomgeving is ingelogd en op de tegel ‘Uw dossier’ klikt, worden de gegevens van de patiënt rechtstreeks uit het HIS van de patiënt gehaald.
Ziet de patiënt wel de tegel ‘Uw dossier’, maar ziet hij vervolgens geen gegevens? Het kan zijn dat gegevens die net zijn ingevoerd nog niet zichtbaar zijn. De patiënt kan het later nog eens proberen.
Daarnaast kunt u het volgende controleren: 

 1. Is de BSN van de patiënt ingevuld?

 2. Is de BSN van de patiënt geverifieerd?

 3. Komt de BSN van de patiënt niet dubbel voor in het HIS?

Blijft de patiënt problemen ervaren? Neem dan contact op met uw HIS, zodat zij kunnen onderzoeken waarom de betreffende gegevens niet in de patiëntenomgeving worden getoond.

Vanaf wanneer kan ik de OPEN subsidie declareren?

Zodra uw HIS door de OPEN audits heen is (Pharmeon ondersteunt HIS-sen in deze audits) kunt u de OPEN-subsidie van € 2,83 per ingeschreven patiënt bij uw zorgverzekeraar declareren. U kunt niet eerder dan 1 oktober 2020 een declaratie indienen.

Vanaf wanneer krijgen mijn patienten toegang tot hun dossier via Uw Zorg online?

In de maanden juli en augustus van 2020 zal Pharmeon de nieuwe functionaliteit Uw dossier gefaseerd uitrollen tenzij de regio andere afspraken met u heeft gemaakt. Wanneer een praktijk aan de beurt is, zal deze een week van te voren hierover worden ingelicht.

Voldoe ik met Uw Zorg online aan Wabvpz?

De Wabvpz schrijft voor dat zorgaanbieders aan patiënten die daarom vragen per 1 juli 2020 elektronische inzage in het eigen medisch dossier moeten geven. Door het inzetten van Uw Zorg online in uw praktijk voldoet u aan deze wet. Strikt genomen mag elektronische inzage ook plaatsvinden door patiënten in de praktijk mee te laten kijken met uw scherm of een PDF op een USB-stick mee te geven. Hiermee voldoet de praktijk echter niet aan de voorwaarden om de extra bijdrage van € 2,83 per ingeschreven patiënt bij de verzekeraar te declareren.

Voldoe ik met Uw Zorg online aan de eisen van OPEN?

Door het inzetten van Uw Zorg online in uw praktijk voldoet u aan de aanvullende eisen die OPEN stelt. Deelname aan OPEN is overigens niet noodzakelijk om aan de wet Wabvpz te voldoen, maar zonder deelname komen huisartsen niet in aanmerking voor de extra bijdrage van de zorgverzekeraars en de praktische ondersteuning van OPEN.

Wat gebeurt er als mijn praktijk of systeem per 1 juli 2020 nog niet klaar is voor dossierontsluiting naar het Uw Zorg online portaal?

Als eventuele overbruggingsperiode kunt u per 1 juli 2020 aan de wet Wabvpz voldoen door gebruik te maken van een handmatige PDF- export van het dossier, aangeboden door uw HIS. Meer informatie hierover is beschikbaar via uw HIS. U kunt de extra bijdrage bij uw verzekeraar (€ 2,83 per patiënt) pas declareren op het moment dat de ontsluiting via het portaal wel is gerealiseerd.

Wat zien mijn patienten als dossierinzage via Uw Zorg online wordt aangezet?

De volgende H-EPD elementen worden getoond in de patiëntenomgeving en de app:

 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)

 • Afgesloten episodes met attentiewaarde

 • E- en P-regels uit het dossier vanaf 1 juli 2020

 • Intoleranties, contra-indicaties en allergieën

 • Labuitslagen (over de laatste 14 maanden)

 • Uitslagen van fysieke metingen

 • Brieven/verwijzingen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 (beschikbaar voor Promedico-ASP, Promedico-VDF, MicroHIS en OmniHisScipio) 

 • Actuele medicatie (via de receptservice)

Bekijk voor een indruk onze demo 
(sommige schermen uit de demo kunnen zijn aangepast naar aanleiding van uitgevoerde gebruikerstesten)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.