Skip to main content

MiGuide

Wat is MiGuide

MiGuide wil door middel van slimme technologie mensen met diabetes type 2 helpen naar een betere leefstijl, zodat zij de regie kunnen nemen over hun eigen gezondheid en er uiteindelijk minder medicatie nodig is. MiGuide bestaat uit een app voor patiënten en het MiGuide zorgportaal voor huisartsen en praktijkondersteuners. Beide zijn erop gericht leefstijlveranderingen eenvoudig en blijvend te maken. Het ultieme doel van MiGuide is om de groeiende groep patiënten met diabetes type 2 terug te dringen en hiermee de druk op de zorg en de zorgkosten te verlagen.

Is MiGuide wetenschappelijk onderbouwd?

MiGuide baseert al haar adviezen op wetenschappelijke richtlijnen en literatuur op het gebied van diabetes en gedragsverandering. MiGuide wordt ondersteund door o.a. TNO, DiHag, Zilveren Kruis, CZ en verschillende universiteiten en wordt bijgestaan door een Strategische Adviesraad bestaande uit Niels Chavannes en Onno van Schayk en een Medische Adviesraad bestaande uit:

  • Frank Snoek (Amsterdam UMC |professor medische psychologie)

  • Brigiet Brink (diabetes gedragsveranderingscoach)

  • Hans van Wijland (DiHag | kaderhuisarts diabetes)

  • Robert Rozenberg (sportarts, gepromoveerd op beweging bij diabetes)

  • Mariëlle van Veen (diëtist)

  • Ellen Wessels (diabetesverpleegkundige)

Wat betekent werken met MiGuide voor mijn consultvoering?

Werken met MiGuide betekent het bestaande protocol deels loslaten. Omdat veel data al vooraf beschikbaar is, zoals zelfmetingen van gewicht, bloedsuiker en/of bloeddruk, en er doorlopend zicht is op de patiënt, ontstaat er ruimte om het consult anders in te richten. Patiënten kunnen tevens vanuit de app de consultvoorbereiding invoeren, zodat er een efficiënter en waardevoller gesprek kan plaatsvinden. Om hier concreet invulling aan te geven organiseert MiGuide voor nieuwe aangesloten praktijken een Workshop “Digitale Diabeteszorg, hoe doe ik spreekuur met de MiGuide-app?”.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.