Skip to main content

Checklist 'Inrichting patiëntenomgeving'

Vanuit de beheeromgeving richt u in een aantal stappen eenvoudig uw patiëntenomgeving en alle bijbehorende online diensten in. Log in op beheer.uwzorgonline.nl en volg de stappen uit deze checklist.

1) Check de standaard instellingen die Uw Zorg Online voor u al heeft geregeld

 • Controleer het email-notificatie adres waarop u standaard notificaties kunt ontvangen van uw services:

  • Ga naar: ‘patiëntenomgeving - portaalgegevens’ en ‘email-adres notificaties portaal’

  • Ga naar: stap 7 als u per service notificaties aan of uit wilt zetten of een afwijkend e-mail adres per service wilt gebruiken

 • Controleer de URL van de praktijkwebsite waarnaar de patiëntenomgeving doorlinkt via ‘patiëntenomgeving - portaalgegevens’ onder ‘URL eigen website’

 • Zoek via ‘gebruikers’ de Testpatiënt T. Pharmeon en koppel deze aan uw HIS via de ‘koppelinstructie’

2) Personaliseer vormgeving en fotografie van uw patiëntenomgeving

 • Ga naar: ‘patiëntenomgeving – vormgeving’.

 • Tip: kies voor voldoende contrast een niet te lichte kleur als basiskleur voor uw portaal die past bij uw huisstijl, voeg desgewenst een logo en foto van uw praktijk toe.

3) Personaliseer uw privacyverklaring met gegevens over KvK, BTW, FG en BIG geregistreerde zorgverleners

 • Ga naar: klantgegevens

 • Tip: gegevens die u wellicht niet wilt tonen - zoals mobiele nummer of mailadres van uw FG - zijn niet verplicht om in te vullen.

4)  Spreek een procedure af voor de identiteitscontrole van nieuwe gebruikers en vermeld deze op de patiëntenomgeving door tekst te selecteren

 • Ga naar: ‘patiëntenomgeving - in de praktijk - beveiliging’

 • Tip: selecteer een van de default teksten en pas deze waar nodig aan

5) Stel eventueel een extra beheeraccount in

 • Ga naar: beheerders

 • Tip: extra beheeraccounts zijn nuttig bij afwezigheid van de hoofdbeheerder of als u uw beheer wilt delen met meerdere medewerkers. Voordeel is dat elke medewerker altijd via een eigen mailadres in kan loggen met behulp van beveiligingscodes.

6) Bekijk default teksten voor uw startpagina, webagenda, eConsult en herhaalrecepten en pas deze indien nodig aan.

 • Ga naar: ‘patiëntenomgeving-services’ & ‘patiëntenomgeving-startpagina’

 • Tip: wilt u de webagenda tijdelijk sluiten i.v.m. vakantie dan kunt u dit instellen via ‘patiëntenomgeving - in de praktijk - afwezigheidsperiode’.

7) Loop de default e-mail notificaties na voor uw diensten en pas deze waar nodig aan

 • Ga naar: ‘patiëntenomgeving - services’, kies de betreffende service (receptservice, webagenda) en stel via de tab ‘instellingen’ notificaties in.

 • Tip: van de meeste online transacties (recepten, afspraken en eConsult) ontvangt u standaard een duidelijk bericht in uw HIS, zodat de noodzaak voor een extra notificatie in uw e-mail niet of minder groot is.
   

 • Ga naar: ‘patiëntenomgeving – in de praktijk – mutaties’ om aan te geven welke berichten u wilt ontvangen in uw berichten box.

 • Tip: mutaties door patiënten van hun contactgegevens (persoons-, adres-, en contactgegevens) worden niet rechtstreeks in het HIS afgeleverd, maar kunt u standaard in de berichten box in uw beheeromgeving binnen laten komen. U kunt hier ook aangeven of u e-mail notificaties wilt ontvangen.

 • Tip: Veel praktijken lopen regelmatig de berichten box na om op wijzigingen te controleren en waar nodig aan te passen in het HIS. 

8) Activeer het mee kunnen sturen van fotobijlagen in voor eConsult

 • Ga naar: ‘patiëntenomgeving - services - berichtservice - tab instellingen’

 • Tip: Afhankelijk van uw HIS zijn bijlagen direct zichtbaar in het HIS of op te halen via 'berichten' in de beheeromgeving. Check hiervoor de handleiding van uw HIS.

9) Activeer afspraak herinnering voor uw patiënten

 • Ga naar: ‘patiëntenomgeving - services - webagenda - tab instellingen’

 • Tip: hierdoor ontvangen uw patiënten een dag voor de afspraak een herinnering. Patiënten dienen deze notificatie bij de accountinstellingen in hun patiëntenomgeving te activeren.

10) Stel statistiek rapportage in voor uw praktijk

 • Ga naar: 'statistieken - instellingen'

 • Tip: geef hier aan of u rapportages wilt ontvangen en op welk e-mail adres. U ontvangt maandelijks een link naar de rapportage van het gebruik van uw online diensten, waarmee u de voortgang van de implementatie kunt monitoren.

11) Activeren extra diensten

 • Tip: via Uw Zorg online kunt u - naast het basispakket (receptservice, berichtservice, afspraken, dossierinzage) - ook diverse extra diensten aanschaffen en laten activeren. Neem hiervoor contact op met ons via verkoop@uwzorgonline.nl.

Nu beschikbaar via Uw Zorg online:

 • Moet ik naar de dokter? Een zelftriage module gekoppeld aan uw afspraken module waarmee uw patiënten zelf een advies kunnen inwinnen of een doktersbezoek nodig is. Afhankelijk van het advies kan de patiënt besluiten een afspraak te boeken. Na activatie van deze module ontvangt u automatisch ook de uitslag van de triage in uw HIS. Voor meer informatie: https://www.moetiknaardedokter.nl/

 • Kijksluiter: Kijksluiter is een platform met ruim 8.000 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in meerdere talen wordt uitgelegd. Elke Kijksluiter wordt automatisch getoond bij het betreffende geneesmiddel in de receptmodule. Voor meer informatie: https://www.kijksluiter.nl/.

 • SkinVision: een innovatieve technologie waarmee patiënten zelf een risicobeoordeling kunnen laten maken van een verdachte huidvlek en direct een risicobeoordeling ontvangt; “check je (moeder) vlek” is al te activeren via de Uw Zorg online app. Voor meer informatie: https://uwzorgonline.nl/zorgverleners/modules/skinvision-huidcheck-app/.

Binnenkort beschikbaar via Uw Zorg online:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.